Skip to main content

Impresum

Vydavatel
Bircher ProcessControl AG
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Švýcarsko

Zastoupený
Michael Gabriel
jednatel

Zápis v obchodním rejstříku
Zapsaný název firmy: Bircher ProcessControl AG
Číslo: CH-290.3.014.628-8
Obchodní rejstřík: Schaffhausen

Daňové identifikační číslo
CHE-110.363.232

Vyloučení odpovědnosti
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za obsahovou správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací.

Nároky na základě odpovědnosti kvůli hmotným a nehmotným škodám, které vznikly na základě přístupu nebo využívání, popř. nevyužívání zveřejněných informací, z důvodu zneužití spojení nebo z důvodu technických poruch, jsou vyloučeny.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo, části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo s konečnou platností přerušit.

Odpovědnost za odkazy (linky)
Odkazy a linky na webových stránkách třetích subjektů se nacházejí mimo oblast naší odpovědnosti. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a využívání takových webových stránek se uskutečňuje na vlastní nebezpečí uživatele nebo uživatelů. 

Autorská práva
Autorská a jiná práva k obsahům, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na webové stránce náleží výlučně firmě Bircher ProcessControl AG nebo speciálně uvedeným vlastníkům práv. Pro reprodukování jakýchkoli prvků je nutno si předem opatřit souhlas vlastníka autorských práv.

Ochrana dat
Podle článku 13 švýcarské spolkové ústavy a ustanovení na ochranu dat Spolkové republiky (Zákon o ochraně dat, DSG) má každá osoba nárok na ochranu své soukromé sféry i na ochranu svých osobních dat před zneužitím. My toto ustanovení dodržujeme. S osobními daty zacházíme přísně důvěrně a neprodáváme je ani je nepředáváme třetím subjektům.

V úzké spolupráci s našimi poskytovateli hostingu usilujeme o to, aby byly databáze co nejlépe chráněny před cizími zásahy, ztrátami, zneužitím nebo falšováním.

Při přístupu na naše webové stránky jsou následující data ukládána do souboru protokolů: IP adresa, datum, čas, dotaz na vyhledávač a všeobecně  přenášené informace o operačním systému, resp. vyhledávači. Tato data o užívání vytvářejí základ pro statistické anonymní vyhodnocení, takže lze rozeznávat trendy, na jejichž základě můžeme odpovídajícím způsobem zlepšit naše nabídky. 

Zdroj
Toto impresum bylo vytvořeno dne 02.12.2016 s pomocí generátoru www.bag.ch/impressum-generator firmy Brunner Medien AG, Druck und Medien, v Kriens. Die Brunner Medien AG, Druck und Medien, v Kriensu nepřebírá žádnou odpovědnost.